Przenieś do treści
Purchasing Platform
< Return to home page

Status:

Purchasing mode:

Wyszukaj po znaku sprawy lub nazwie:

Name of proceeding Signature of the case Proceeding establishment date Deadline for making offers Status
1. „Sukcesywna dostawa łączników rurowych oraz łączników rurowo kołnierzowych - uniwersalnych/ dla stali, żeliwa, A-C , PCV, PE/ w zakresie średnic od DN 50 do DN 600 mm.” 443/PN-37/2024 2024-05-28 12:08 2024-07-02 09:00
2. Dostawa telemetrycznych rejestratorów szumu wycieków z funkcją zdalnej korelacji do zdalnej lokalizacji wycieków 257/PN-20/2024 2024-04-09 09:53 2024-05-16 09:00
3. Budowa instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy 500 kWp zlokalizowanej na gruncie w Oczyszczalni Ścieków „Kujawy” w Krakowie 233/PN-18/2024 2024-03-25 10:04 2024-04-30 09:15
4. „Dostawa dwóch samochodów do telewizyjnej inspekcji kanalizacji z wyposażeniem” 111/PN-11/2024 2024-02-27 10:22 2024-04-04 09:15
5. Wykonanie przebudowy istniejącej komory przelewowej PW5 polegająca na montażu urządzeń kontrolno-pomiarowych, krat mechanicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w postaci szafy sterowniczej oraz przewodów technologicznych: elektrycznych, hydraulicznych, sterowniczych na dz. 287/18 i 289/7 obr. 32 Podgórze przy ul. Do Wilgi w Krakowie. 967/PN-71/2023 2023-11-29 09:59 2024-01-26 09:15
6. ,,Sukcesywny, bezgotówkowy zakup paliw płynnych do samochodów WMK S.A.” 902/PN-69/2023 2023-11-23 07:59 2024-01-15 09:00
7. ,,Sukcesywne dostawy polielektrolitu do odwadniania przefermentowanych osadów po mechaniczno – biologicznym oczyszczaniu ścieków w Zakładzie Oczyszczania Ścieków „Kujawy” Wodociągów Miasta Krakowa S.A.’’ 579/NO-53/2023 2023-10-24 12:37 2023-11-10 09:00
8. ,,Sukcesywna dostawa polielektrolitów do zagęszczania osadów w Zakładzie Oczyszczania Ścieków „Kujawy” podległego Wodociągom Miasta Krakowa S.A.’’ 578/NO-52/2023 2023-10-18 08:48 2023-11-06 09:15
9. ,,Budowa instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy 500kWp zlokalizowanej na gruncie w Oczyszczalni Ścieków „Kujawy” w Krakowie”. 785/PN-65/2023 2023-10-06 09:45 2023-11-08 13:27
10. Sukcesywne dostawy siarczanu żelazowego dla oczyszczalni ścieków Wodociągów Miasta Krakowa S.A. 737/PN-63/2023 2023-10-03 09:06 2023-11-03 09:15
11. ,,Kompleksowe wykonanie modernizacji magistrali wodociągowej DN 1000 mm. Realizacja prac przewidziana jest w trzech etapach (...)'' 647/PN-56/2023 2023-08-18 10:38 2023-09-25 09:00
12. „Sukcesywne dostawy modułów NB (NB-IoT) (800 MHz ) do przekazu danych z wodomierzy wraz z usługą transmisji danych oraz aplikacją zarządzającą i wdrożeniem.” 649/PN - 57/2023 2023-08-17 10:24 2023-10-16 10:15
13. ,,Sukcesywna dostawa polielektrolitów do zagęszczania osadów w Zakładzie Oczyszczania Ścieków „Kujawy” podległego Wodociągom Miasta Krakowa S.A.’’ 578/NO-52/2023 2023-07-14 09:58 2023-08-16 09:15
14. ,,Sukcesywne dostawy polielektrolitu do odwadniania przefermentowanych osadów po mechaniczno – biologicznym oczyszczaniu ścieków w Zakładzie Oczyszczania Ścieków „Kujawy” Wodociągów Miasta Krakowa S.A.’’ 579/NO-53/2023 2023-07-14 09:18 2023-08-10 09:00
15. Dostawa energii elektrycznej na potrzeby WMK S.A. 546/PN-50/2023 2023-07-12 09:18 2023-08-24 09:15
16. Budowa instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy 500kWp zlokalizowanej na gruncie w Oczyszczalni Ścieków „Kujawy” w Krakowie 441/PN-41/2023 2023-06-28 09:32 2023-08-04 09:15
17. „Armatura służąca do połączenia przyłączy wodociągowych z siecią wodociągową” 458/PN-42/2023 2023-06-20 09:13 2023-07-24 09:59
18. ,,Usługi badawcze w ramach projektu „Badania możliwości zagospodarowania mieszanek odpadowych do produkcji prefabrykowanych wyrobów przeciwfiltracyjnych w skali przemysłowej” 474/TP-46/2023 2023-06-09 14:29 2023-06-22 09:00
19. ,,Wykonanie i dostarczenie zbiornika procesowego do badań pilotowych oraz instalacji dozowania magnezu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na oczyszczalnię ścieków Kraków-Płaszów w ramach projektu: Innowacyjne technologie odzysku fosforu dla polskich oczyszczalni ścieków nr RPMP.01.02.01-12-0237/19’’ 416/PN-40/2023 2023-06-09 12:01 2023-07-12 09:00
20. Kompleksowe wykonanie remontu magistrali wodociągowej DN 1000 mm metodą „CIPP” lub powłok polimocznikowych Koźmice Wielkie w Wieliczce 348/PN-35/2023 2023-05-24 09:52 2023-06-20 11:41
21. ,,Zaprojektowanie, dostawa, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej o mocy minimalnej 920 kWp lecz nie większej niż 980 kWp. Zlokalizowanej na poletkach osadowych Zakładu Uzdatniania Wody Raba w Dobczycach”. 54/PN-5/2023 2023-05-19 09:05 2023-06-20 09:00
22. Dostawa komponentów do budowy stacji pilotowych na terenie ZUW Bielany w ramach projektu „Innowacyjna technologia uzdatniania zasolonych wód powierzchniowych w gospodarce o obiegu zamkniętym. 341/PN-32/2023 2023-05-12 09:23 2023-06-13 09:00
23. Sukcesywny odbiór i gospodarowanie odpadami technologicznymi o kodzie 19 08 05 ustabilizowane komunalne osady ściekowe, powstającymi na Oczyszczalni Ścieków „Płaszów” w Krakowie podczas nieplanowanych postojów STUO 234/PN-21/2023 2023-04-25 09:44 2023-05-29 09:15
24. ,,Sukcesywny odbiór i gospodarowanie odpadów technologicznych o kodzie 19 08 05 ustabilizowane komunalne osady ściekowe powstającymi na Oczyszczalni Ścieków „Płaszów” w Krakowie podczas planowanego postoju STUO’’. 235/PN-22/2023 2023-04-25 09:41 2023-05-26 09:00
25. ,,Sukcesywna dostawa polielektrolitów do zagęszczania osadów z Oczyszczalni Ścieków Płaszów II’’ 5/NO-2/2023 2023-04-19 10:06 2023-05-09 09:15
26. Dostawa rur i kształtek wodociągowych żeliwnych. 266/PN-27/2023 2023-04-17 09:10 2023-05-24 09:15
27. „Dostawa energii elektrycznej na potrzeby WMK S.A.” 131/PN -13/2023 2023-04-07 09:06 2023-06-13 10:30
28. ,,Sukcesywny odbiór i gospodarowanie odpadami technologicznymi o kodach: 19 08 01 skratki oraz 19 08 02 zawartość piaskowników powstających w Zakładzie Oczyszczania Ścieków „Płaszów” w Krakowie 130/PN-12/2023 2023-04-05 10:15 2023-04-17 09:00
29. ,,Dostawa komponentów do budowy stacji pilotowych na terenie ZUW Bielany w ramach projektu „Innowacyjna technologia uzdatniania zasolonych wód powierzchniowych w gospodarce o obiegu zamkniętym”. 204/PN-19/2023 2023-03-24 09:44 2023-04-24 09:00
30. ,,Dostawa komponentów do budowy stacji pilotowych na terenie ZUW Bielany w ramach projektu „Innowacyjna technologia uzdatniania zasolonych wód powierzchniowych w gospodarce o obiegu zamkniętym”. 174/TP-14/2023 2023-03-20 08:48 2023-03-20 10:51
Legenda
- Current
- Archive