Przenieś do treści
Purchasing Platform
< Return to home page
Name of proceeding Signature of the case Proceeding establishment date Deadline for making offers Status
1. Sukcesywna dostawa polielektrolitów do odwadniania przefermentowanych osadów po mechaniczno – biologicznym oczyszczaniu ścieków na Oczyszczalni Ścieków Kujawy, na wirówce dekantacyjnej. 687/NO-75/2021 2021-09-24 11:25 2021-10-22 09:15
2. Modernizacja systemu wstępnego ozonowania wody w ZUW RABA. 91/DK-9/2020 2021-06-21 12:57 2021-09-24 09:15
3. Sukcesywny wywóz i zagospodarowanie odpadów technologicznych powstających w Zakładzie Oczyszczania Ścieków „Kujawy” w Krakowie 652/PN-69/2021 2021-08-20 10:05 2021-09-21 09:15
4. Zakup spektrometru ICP-MS w ramach realizacji projektu „Rozbudowa potencjału badawczego Centralnego Laboratorium” 587/PN-66/2021 2021-08-13 11:22 2021-08-23 09:15
5. Sukcesywny wywóz i zagospodarowanie odpadów technologicznych powstających w Zakładzie Oczyszczania Ścieków „Kujawy” w Krakowie, część I: skratki (19 08 01) i zawartość piaskowników (19 08 02), część II: ustabilizowane komunalne osady ściekowe (19 08 05) 470/PN-50/2021 2021-06-29 10:07 2021-08-09 09:15
6. Remont konserwatorski elewacji budynku dawnego dworca wodociągowego przy ul. Senatorskiej 1. 508/PN-58/2021 2021-07-14 13:18 2021-08-03 09:15
7. Sukcesywne dostawy polielektrolitów do odwadniania przefermentowanych osadów po mechaniczno – biologicznym oczyszczaniu ścieków na OŚ Płaszów na wirówce dekantacyjnej oraz środków odpieniających do odcieków z urządzenia. 300/NO-33/2021 2021-07-16 10:49 2021-07-26 10:00
8. Sukcesywny wywóz i zagospodarowanie odpadów technologicznych o kodzie 19 08 05 powstających na Oczyszczalni Ścieków „Płaszów” w Krakowie. 415/PN-46/2021 2021-06-02 09:18 2021-07-07 09:15
9. Sukcesywne dostawy polielektrolitów do odwadniania przefermentowanych osadów po mechaniczno – biologicznym oczyszczaniu ścieków na Oczyszczalni Ścieków Płaszów na wirówce dekantacyjnej oraz środków odpieniających do odcieków z urządzenia 300/NO-33/2021 2021-05-14 14:23 2021-06-10 09:15
10. Sukcesywna dostawa reagentów chemicznych i innych materiałów do prowadzenia procesu termicznej utylizacji osadów ściekowych w instalacji STUO w Zakładzie Oczyszczania Ścieków Płaszów podległej WMK S.A. 293/PN-29/2021 2021-04-23 12:30 2021-05-26 09:15
11. Sukcesywne dostawy siarczanu żelazowego dla oczyszczalni ścieków Wodociągów Miasta Krakowa S.A., 108/PN-10/2021 2021-04-16 09:15 2021-05-20 09:15
12. Opracowanie szczegółowej analizy krajowych i międzynarodowych uwarunkowań odzysku fosforu umożliwiającej wskazanie istniejących ograniczeń i potencjalnych ścieżek odzysku fosforu możliwych do zastosowani 273/PN37/2021 2021-04-20 19:40 2021-04-30 09:15
13. Opracowanie szczegółowej analizy krajowych i międzynarodowych uwarunkowań odzysku fosforu umożliwiającej wskazanie istniejących ograniczeń i potencjalnych ścieżek odzysku fosforu możliwych do zastosowania 240/PN-24/2021 2021-03-31 18:54 2021-04-12 09:15
14. Dostawa karnetów uprawniających pracowników Wodociągów Miasta Krakowa S.A. do korzystania z usług rekreacyjnych i sportowych. 168/PN-14/2021 2021-03-05 12:45 2021-03-22 09:15
15. Dostawa łączników rurowych oraz łączników rurowo kołnierzowych – uniwersalnych (dla stali, żeliwa, A-C, PCV, PE) w zakresie średnic od DN 50 do DN 600 mm 2021-01-04 09:20 2021-02-26 09:15
16. Sukcesywny odbiór (wywóz i zagospodarowanie) odpadów po termicznej utylizacji osadów ściekowych z instalacji STUO w Zakładzie Oczyszczania Ścieków Płaszów II podległej MPWiK S.A. w Krakowie. 2/PN-2/2021 2020-12-24 09:37 2021-02-05 09:15
17. Dostawa energii elektrycznej na potrzeby MPWiK SA w Krakowie. 01/PN-1/2021 2020-12-24 09:36 2021-02-04 09:15
18. „Zakup materiałów eksploatacyjnych do wykonywania analiz laboratoryjnych w ramach etapu II i V projektu” 3/PN-3/2021 2020-12-22 12:27 2021-01-11 09:15
19. Dostawa skrzynek do zasuw i hydrantów wraz z podstawami stabilizacyjnymi. 700/PN-41/2020 2020-11-17 09:58 2020-12-23 09:15
20. „Zakup materiałów eksploatacyjnych do wykonywania analiz laboratoryjnych w ramach etapu II i V projektu” 737/PN-44/2020 2020-12-04 14:59 2020-12-18 09:15
21. Wywóz oraz zagospodarowanie zmagazynowanych odpadów o kodzie 19 09 02 – osady z klarowania wody powstałych w procesie uzdatniania wody z terenu Zakładu Uzdatniania Wody Raba 709/PN-43/2020 2020-11-02 09:35 2020-12-08 09:15
22. Wywóz oraz zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 09 02 - osady z klarowania wody powstałych w procesie uzdatniania wody z terenu Zakładu Uzdatniania Wody Dłubnia oraz Zakładu Uzdatniania Wody Rudawa. 708/PN-42/2020 2020-10-30 09:44 2020-11-30 09:15
23. Świadczenie usług w zakresie odbioru i dostarczania przesyłek w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby MPWiK S.A. w Krakowie. 627/PN-34/2020 2020-09-30 12:49 2020-11-03 09:15
24. Sukcesywny wywóz i zagospodarowanie odpadów technologicznych o kodzie 19 08 01, 19 08 02 powstających na Oczyszczalni Ścieków 'Płaszów" w Krakowie. 632/PN-36/2020 2020-09-23 09:45 2020-10-29 09:15
25. Dostawa łączników rurowych oraz łączników rurowo kołnierzowych – uniwersalnych (dla stali, żeliwa, A-C, PCV, PE) w zakresie średnic od DN 50 do DN 600 mm 636/PN-37/2020 2020-09-25 09:58 2020-10-27 09:15
26. 1. Przedmiotem postępowania jest sukcesywna budowa w mieście Krakowie sieci wodociągowych rozdzielczych z rur PE lub żeliwnych o średnicach od 100 do 300 mm włącznie oraz sieci wodociągowych magistralnych z żeliwa sferoidalnego o średnicach 384/PO-26/2020 2020-08-24 12:06 2020-09-25 09:15
27. Upgrade`u posiadanego przez MPWiK S.A. w Krakowie zintegrowanego systemu wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem IFS Applications wersji 7.5 do wersji 10 2020-03-13 13:35 2020-07-10 09:15
28. Sukcesywny wywóz i zagospodarowanie odpadów technologicznych powstających w Zakładzie Oczyszczania Ścieków „Kujawy” w Krakowie. 351/PN-23/2020 2020-04-22 09:57 2020-06-29 09:15
29. Modernizacja systemu wstępnego ozonowania wody w ZUW Raba. 91/DK-9/2020 2020-02-19 09:48 2020-06-23 09:15
30. Sukcesywny, bezgotówkowy zakup paliw płynnych do samochodów MPWiK SA 355/PN-24/2020 2020-04-22 10:00 2020-06-17 09:15
Legenda
- Aktualne
- Archiwalne