Przenieś do treści
Purchasing Platform
< Return to home page

Status:

Purchasing mode:

Wyszukaj po znaku sprawy:

Name of proceeding Signature of the case Proceeding establishment date Deadline for making offers Status
1. ,,Dostawa komponentów do budowy stacji pilotowych na terenie ZUW Bielany w ramach projektu „Innowacyjna technologia uzdatniania zasolonych wód powierzchniowych w gospodarce o obiegu zamkniętym”. 204/PN-19/2023 2023-03-24 09:44 2023-04-24 09:00
2. ,,Dostawa komponentów do budowy stacji pilotowych na terenie ZUW Bielany w ramach projektu „Innowacyjna technologia uzdatniania zasolonych wód powierzchniowych w gospodarce o obiegu zamkniętym”. 174/TP-14/2023 2023-03-20 08:48 2023-03-20 10:51
3. ,,Sukcesywny wywóz i zagospodarowanie odpadów technologicznych o kodach: 19 08 01 skratki oraz 19 08 02 zawartość piaskowników powstających w Zakładzie Oczyszczania Ścieków „Płaszów” w Krakowie 130/PN-12/2023 2023-03-14 09:32 2023-04-17 09:00
4. Dostawa karnetów uprawniających pracowników Wodociągów Miasta Kraków S.A. do korzystania z usług rekreacyjnych i sportowych. 126/TP-11/2023 2023-02-23 10:32 2023-03-03 09:15
5. „Dostawa gazu ziemnego wysokometanowego grupy E na potrzeby WMK S.A.” 56/PO-7/2023 2023-02-06 09:24 2023-03-13 09:15
6. ,,Sukcesywne dostawy polielektrolitów do odwadniania przefermentowanych osadów po mechaniczno – biologicznym oczyszczaniu ścieków na Oczyszczalni Ścieków Płaszów na wirówce dekantacyjnej oraz środków odpieniających do odcieków z urządzenia odwadniającego’’ 964/NO-91/2022 2023-02-03 11:49 2023-02-14 09:00
7. Dostawa karnetów uprawniających pracowników Wodociągów Miasta Kraków S.A. do korzystania z usług rekreacyjnych i sportowych. 57/TP-8/2023 2023-01-31 09:38 2023-02-20 09:15
8. ,,Sukcesywna dostawa polielektrolitów do zagęszczania osadów z Oczyszczalni Ścieków Płaszów II’’ 5/NO-2/2023 2023-01-25 09:29 2023-03-01 09:15
9. „Dostawa łączników rurowych – nasuwki naprawcze DN20 – DN300” 1/PN-1/2023 2023-01-20 09:09 2023-02-24 09:15
10. Sukcesywna budowa sieci kanalizacyjnych na terenie miasta Krakowa 10/PN-3/2023 2023-01-10 09:43 2023-02-17 09:15
11. Sukcesywna dostawa polielektrolitów do odwadniania przefermentowanych osadów po mechaniczno – biologicznym oczyszczaniu ścieków na Oczyszczalni Ścieków Płaszów, na wirówce dekantacyjnej, oraz środków odpieniających do odcieków z urządzenia odwadniającego 964/NO-91/2022 2022-12-09 10:12 2023-01-05 09:15
12. Sukcesywny wywóz i zagospodarowanie odpadów technologicznych o kodach: 19 08 01 skratki oraz 19 08 02 zawartość piaskowników powstających w Zakładzie Oczyszczania Ścieków „Kujawy”. 931/PN-87/2022 2022-12-07 09:26 2023-01-09 09:15
13. Dostawa łączników rurowych – nasuwki naprawcze DN20 – DN300 905/PN-83/2022 2022-11-25 09:53 2022-12-28 09:15
14. Świadczenie usług w zakresie odbioru i dostarczania przesyłek listowych rejestrowanych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby WMK S.A. w Krakowie. 895/PN-82/2022 2022-11-14 07:14 2022-12-22 09:15
15. „Świadczenie usług w zakresie odbioru i dostarczania przesyłek listowych nierejestrowanych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby WMK S.A w Krakowie.” 894/PN-81/2022 2022-11-09 09:17 2022-12-22 09:15
16. Dostawa rur i kształtek wodociągowych żeliwnych. 540/PN-58/2022 2022-11-02 12:12 2022-12-12 09:15
17. Budowa pompowni ścieków bytowo gospodarczych wraz z infrastrukturą techniczną, oraz rurociągiem tłocznym na działce nr 5/3 w obrębie 96 i na działce nr 289 w obrębie 95 j. ewid. Podgórze w rej. ul. Osterwy w Krakowie; budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami kanalizacyjnymi w ul. Osterwy, Osterwy bocznych Tuchowskie, 859/PN-78/2022 2022-10-28 10:56 2022-11-30 09:15
18. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Brzeskiej, od wysokości budynku nr 2 do skrzyżowania z ul. Wiązową, odcinek A – S13, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie budynku Brzeska 9g, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drogach bocznych od ul. Brzeskiej oraz budowa sieci wodociągowej w drodze bocznej od ul. Brzeskiej (rejon 846/PN-76/2022 2022-10-21 08:21 2022-11-18 09:15
19. ,,Sukcesywna dostawa polielektrolitów do odwadniania przefermentowanych osadów po mechaniczno – biologicznym oczyszczaniu ścieków na Oczyszczalni Ścieków Płaszów, na wirówce dekantacyjnej, oraz środków odpieniających do odcieków z urządzenia odwadniającego’’. 773/NO-74/2022 2022-10-10 09:19 2022-11-07 09:15
20. Sukcesywne wykonywanie prac projektowych w zakresie sieci i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie miasta Krakowa. 733/PN-73/2022 2022-09-23 09:25 2022-10-27 09:15
21. „Dostawa gazu ziemnego wysokometanowego grupy E na potrzeby WMK S.A.” 709/PO-69/2022 2022-09-13 09:19 2022-11-04 09:15
22. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Brzeskiej, od wysokości budynku nr 2 do skrzyżowania z ul. Wiązową, odcinek A – S13, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie budynku Brzeska 9g, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drogach bocznych od ul. Brzeskiej oraz budowa sieci wodociągowej w drodze bocznej od ul. Brzeskiej (rejon 513/PN-53/2022 2022-07-22 09:26 2022-09-20 09:15
23. ,Dostawa: hydrantów podziemnych DN 80 mm, hydrantów nadziemnych 80 mm i 100 mm, osłon odwodnienia hydrantu i zdrojów ulicznych. 525/PN-56/2022 2022-07-15 10:42 2022-08-17 09:15
24. Dostawa armatury wodociągowej - zasuwy DN 40 - DN 600, obudowy teleskopowe, uszczelki. 454/PN -47/2022 2022-07-01 09:44 2022-08-03 09:15
25. „Sukcesywny wywóz i zagospodarowanie odpadów technologicznych o kodzie 19 08 05 powstających na Oczyszczalni Ścieków „Płaszów” w Krakowie.” 398/PN-38/2022 2022-06-13 06:29 2022-07-15 09:15
26. Sukcesywna dostawa polielektrolitów do zagęszczania osadów w Zakładzie Oczyszczania Ścieków „Kujawy” podległego Wodociągom Miasta Krakowa S.A. 173/NO-15/2022 2022-06-02 07:29 2022-06-14 09:15
27. Sukcesywny odbiór (wywóz i zagospodarowanie) odpadów po termicznej utylizacji osadów ściekowych z instalacji STUO w Zakładzie Oczyszczania Ścieków Płaszów podległej WMK S.A. 337/PN-32/2022 2022-05-30 09:20 2022-07-06 09:15
28. Armatura służąca do połączenia przyłączy wodociągowych z siecią wodociągową 320/PN-27/2022 2022-05-13 09:32 2022-06-20 09:30
29. Dostawa skrzynek do zasuw i hydrantów wraz z podstawami stabilizacyjnymi 323/PN-30/2022 2022-05-13 09:26 2022-06-20 09:15
30. Dostawa łączników rurowych oraz łączników rurowo kołnierzowych - uniwersalnych/ dla stali, żeliwa, A-C , PCV, PE/ w zakresie średnic od DN 50 do DN 600 mm” 321/PN -28/2022 2022-05-11 13:36 2022-06-15 09:15
Legenda
- Current
- Archive