Przenieś do treści
Purchasing Platform
< Return to home page
Name of proceeding Signature of the case Proceeding establishment date Deadline for making offers Status
1. Armatura służąca do połączenia przyłączy wodociągowych z siecią wodociągową 320/PN-27/2022 2022-05-13 09:32 2022-06-20 09:30
2. Dostawa skrzynek do zasuw i hydrantów wraz z podstawami stabilizacyjnymi 323/PN-30/2022 2022-05-13 09:26 2022-06-20 09:15
3. Dostawa łączników rurowych oraz łączników rurowo kołnierzowych - uniwersalnych/ dla stali, żeliwa, A-C , PCV, PE/ w zakresie średnic od DN 50 do DN 600 mm” 321/PN -28/2022 2022-05-11 13:36 2022-06-15 09:15
4. Sukcesywne dostawy rur wodociągowych PE i PVC do Wodociągów Miasta Krakowa S.A. 322/PN-29/2022 2022-05-11 13:31 2022-06-15 09:15
5. : Wywóz oraz zagospodarowanie zmagazynowanych odpadów o kodzie 19 09 02 - osady z klarowania wody powstałych w procesie uzdatniania wody z terenu Zakładów Uzdatniania Wody: Rudawa, Dłubnia, Bielany oraz Raba. 279/PN -24/2022 2022-04-29 09:07 2022-06-03 09:15
6. „Dostawa energii elektrycznej na potrzeby WMK S.A.” 140/PO-10/2022 2022-05-11 11:04 2022-05-24 09:15
7. „Zakup wyposażenia laboratoryjnego z dostawą, montażem, uruchomieniem i szkoleniem z obsługi dla personelu dla Pracowni Biologicznej Centralnego Laboratorium Wodociągów Miasta Krakowa S.A. „Centrum Badań i Rozwoju Wodociągów Miasta Krakowa S.A., pracownia badania colifagów”. 324/TP-31/2022 2022-05-06 10:48 2022-05-16 09:15
8. Dostawa armatury wodociągowej - mufy elektrooporowe, nawiertki z zaworem do nawiercania pod ciśnieniem, obudowy teleskopowe - przedłużki do zaworu do nawiercania pod ciśnieniem 134/PN-9/2022 2022-03-14 09:58 2022-04-29 09:15
9. Dostawa wyposażenia laboratoryjnego z montażem, uruchomieniem i szkoleniem z obsługi dla personelu dla Pracowni Biologicznej Centralnego Laboratorium Wodociągów Miasta Krakowa S.A. w ramach realizacji projektu „Centrum Badań i Rozwoju Wodociągów Miasta Krakowa” 260/TP-22/2022 2022-04-14 13:44 2022-04-28 09:15
10. Sukcesywna dostawa polielektrolitów do zagęszczania osadów w Zakładzie Oczyszczania Ścieków „Kujawy” podległego Wodociągom Miasta Krakowa S.A. 173/NO-15/2022 2022-03-28 11:20 2022-04-26 09:15
11. „Dostawa energii elektrycznej na potrzeby WMK S.A.” 140/PO-10/2022 2022-03-18 09:52 2022-04-21 09:15
12. Kompleksowa ochrona obiektów Wodociągów Miasta Krakowa S.A. 16/PO-1/2022 2022-04-01 12:59 2022-04-14 12:00
13. Wykonanie zbiornika do inkubacji mikroorganizmów na Oczyszczalni Ścieków „Kujawy” 190/TP-19/2022 2022-03-29 12:03 2022-04-13 09:15
14. Sukcesywne dostawy nowych wodomierzy suchobieżnych: jednostrumieniowych, pojemnościowych, statycznych i przemysłowych, do zimnej wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, średnic 15 – 150 mm oraz urządzeń do zdalnego odczytu wodomierzy. 108/PN-7/2022 2022-03-11 09:44 2022-04-13 09:15
15. „Zakup wyposażenia laboratoryjnego i systemu do analizy techniką Real Time PCR z dostawą, montażem, uruchomieniem i szkoleniem z obsługi dla personelu dla Pracowni Biologicznej Centralnego Laboratorium Wodociągów Miasta Krakowa S.A. w ramach realizacji projektu „Centrum Badań i Rozwoju Wodociągów Miasta Krakowa” 188/TP-17/2022 2022-03-23 13:45 2022-04-05 09:15
16. „Zakup chromatografu LC-MS/MS wraz z systemem SPE oraz mineralizatora do próbek w ramach realizacji projektu „Centrum Badań i Rozwoju Wodociągów Miasta Krakowa”. 161/TP-13/2022 2022-03-16 09:42 2022-03-31 09:15
17. Dostawa karnetów uprawniających pracowników Wodociągów Miasta Krakowa S.A. do korzystania z usług rekreacyjnych i sportowych. 152/TP-12/2022 2022-03-16 18:53 2022-03-31 09:15
18. Sukcesywny wywóz i zagospodarowanie odpadów technologicznych o kodach: 19 08 01 skratki oraz 19 08 02 zawartość piaskowników powstających w Zakładzie Oczyszczania Ścieków „Płaszów” w Krakowie 79/PN-4/2022 2022-02-23 10:17 2022-03-28 09:15
19. "Zakup sprzętu laboratoryjnego do projektu: „Innowacyjna i nisko energetyczna metoda usuwania związków azotu ze ścieków komunalnych” 103/PN-6/2022 2022-02-17 14:46 2022-03-04 11:55
20. Kompleksowa ochrona obiektów Wodociągów Miasta Krakowa S.A. 16/PO-1/2022 2022-01-28 11:52 2022-02-21 09:15
21. „Dostawa armatury wodociągowej - opaski naprawcze zaciskowe ze stali nierdzewnej DN 40 – DN600” 1095/PN-104/2021 2022-01-14 11:33 2022-02-21 09:15
22. "Sukcesywna dostawa armatury wodociągowej - doszczelniacze złączy kielichowych" 1019/PN-100/2021 2021-12-15 09:16 2022-01-14 09:15
23. Sukcesywny odbiór ( wywóz i zagospodarowanie ) odpadów po termicznej utylizacji osadów ściekowych kod odpadu 19 01 07* z instalacji STUO w Zakładzie Oczyszczania Ścieków Płaszów II podległej Wodociągom Miasta Krakowa S.A. w Krakowie. 1030/PN-101/2021 2021-12-14 09:23 2022-01-14 09:15
24. Samochód asenizacyjny do odsysania zanieczyszczeń oraz urobku z systemem oddzielania wody dla potrzeb obsługi awarii wodociągowych 951/PN-98/2021 2021-11-15 10:13 2021-12-21 09:15
25. Sukcesywna dostawa polielektrolitów do odwadniania przefermentowanych osadów po mechaniczno – biologicznym oczyszczaniu ścieków na Oczyszczalni Ścieków Kujawy, na wirówce dekantacyjnej. 687/NO-75/2021 2021-12-14 10:03 2021-12-17 13:00
26. Sukcesywny wywóz i zagospodarowanie odpadów technologicznych o kodach: 19 08 01 skratki oraz 19 08 02 zawartość piaskowników powstających w Zakładzie Oczyszczania Ścieków „Kujawy” w Krakowie 884/PN-95/2021 2021-10-27 09:34 2021-12-03 09:15
27. Sukcesywna dostawa polielektrolitów do odwadniania przefermentowanych osadów po mechaniczno – biologicznym oczyszczaniu ścieków na Oczyszczalni Ścieków Kujawy, na wirówce dekantacyjnej. 687/NO-75/2021 2021-09-24 11:25 2021-10-22 09:15
28. Modernizacja systemu wstępnego ozonowania wody w ZUW RABA. 91/DK-9/2020 2021-06-21 12:57 2021-09-24 09:15
29. Sukcesywny wywóz i zagospodarowanie odpadów technologicznych powstających w Zakładzie Oczyszczania Ścieków „Kujawy” w Krakowie 652/PN-69/2021 2021-08-20 10:05 2021-09-21 09:15
30. Zakup spektrometru ICP-MS w ramach realizacji projektu „Rozbudowa potencjału badawczego Centralnego Laboratorium” 587/PN-66/2021 2021-08-13 11:22 2021-08-23 09:15
Legenda
- Aktualne
- Archiwalne